குன்னுர் கிளையின் பொதுக்குழு கூட்டம் 29.07.2017 மாலை 6 மணியளவில் கீழ்கண்ட விவாதக் குறிப்பினை விவாதிக்க கூடவுள்ளது.


விவாதக் குறிப்பு 
1. அஞ்சலி 
2. மாவட்ட / கிளை செயற்குழு முடிவுகள் 
3. கிளைப் பிரச்சனைகள் 
4. இன்னபிற (தலைவர் அனுமதியுடன்)     தோழமையுடன் 
   கிளை செயலர்