நாடு தழுவிய தர்ணா


26.8.2014 அன்று BSNL ஊழியர் சங்கமும்  தமிழ்நாடு தொலைத் தொடர்பு ஒப்பந்த தொழிலாளர் சங்கமும் இனைந்து நடத்திய தர்ணா போராட்ட  புகைப்படங்கள்.