மத்திய அரசு தொலைத் தொடர்பு & இன்சூரன்ஸ்- ல் எப்.டி.ஐ க்கு அனுமதி


                                                             நன்றி :- தீக்கதிர்
           நாட்டின் பொருளாதாரத்தை அந்நியரிடம் தாரைவார்க்கும் அரசின் 
இந்த முடிவை எதிர்த்து உறுதியுடன் போராடுவோம்.