வேலை நிறுத்த புகைப்படங்கள்

நமது மாவட்டத்தில் மிகச்சிறப்பாக வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட தோழர்களுக்கு நீலகிரி மாவட்ட போராட்டக் குழுவின் சார்பாக வாழ்த்துக்கள்.