தோழர்கள் அனைவருக்கும் BSNLEU மற்றும் TNTCWU வின் இனிய புத்தாண்டு மற்றும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்

தோழர்கள் அனைவருக்கும் BSNLEU மற்றும்  TNTCWU  வின்  இனிய பொங்கல் தின வாழ்த்துக்கள்